МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" бе избрана за домакин на среща със заетите с подхода ВОМР от Северна България
18.03.2019
Обединение "ВОМР за България и Европа" ДЗЗД, под патронажа на МЗХГ, избра МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" за домакин на работна среща на МИГ от Северна България, която се проведе на 14 март 2019 г.  В програмата бяха включени интервюта, срещи и дискусии със заетите с подхода ВОМР представители на МИГ. Обсъдиха се резултатите от индивидуални анкети, проведени с представители на МИГ, УО на ПРСР, ДФЗ-РА,...
виж повече
Тече оценката на първите подадени проекти
10.01.2019
В ход са три процедури за оценка на подадените проекти по първите мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана". Общо 15 проектни предложения по мерки ПРСР 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства", ПРСР 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура" и ОПИК 2.2. "Подобряване производствения капацитет в...
виж повече
МИГ Дряново - Трявна спечели подготвителен проект за трансгранично сътрудничество
04.01.2019
„Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за устойчиво местно развитие и европейска идентичност” е проектът на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", одобрен от Управителния орган на Програмата за развитие на селските райони (УО на ПРСР).  Това е едно от осемте проектни предложения, които получават финансиране. „С утвърден от Ръководителя на УО на ПРСР оценителен доклад са предложени...
виж повече
Конференция на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"
28.12.2018
На 27.12.2018 г. МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" проведе конференция на тема "Изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и предизвикателствата през 2019 година". В обновената зала на МИГ в Дряново в конференцията взеха участие повече от 50 представители на различни сектори. Изразените становища по време на дискусиите в отделните модули ще бъдат от полза за жителите на територията на...
виж повече
ПОКАНА за участие в конференция на тема „Изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и предизвикателствата през 2019 година“
22.12.2018
На 27.12.2018 г., от 10:00 до 17:00 часа, в залата на „МИГ – Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“, находяща се в град Дряново на ул. „Шипка” №172, ще се проведе конференция на тема „Изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и предизвикателствата през 2019 година“. Екипът, който организира събитието, е убеден, че Вашето участие би било от изключително значение за реализацията...
виж повече
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обмени опит с МИГ „Разлог“, МИГ „Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и МИГ „Кирково - Златоград“
03.12.2018
В периода 28-30 ноември екипът на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, съвместно с екипа на  МИГ „Кирково – Златоград“ взеха участие в работни посещения за обмяна на опит с МИГ „Разлог“ и МИГ „Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“. На срещите бяха обсъдени общите характеристики и различия на териториите, идентифицираните в проучванията проблеми, потребности...
виж повече
МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" удължава срока за кандидатстване по две отворени процедури
15.11.2018
Днес, на свое заседание, Колективният управителен орган на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" взе решение за удължаване срока за кандидатстване с проекти по две отворени процедури. Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.117 по мярка 7.2. "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" 2018 , финансирана от ПРСР...
виж повече