МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

Покана за две събития на бенефициент на МИГ
30.11.2022
Уважаеми Дами и Господа, Бенефициент: ТЕРА ТРЕЙД ЕООД и Сдружение с нестопанска цел „ Свят без граници“, в качеството си на изпълнител по „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“, BG05M9OP001-2.104-0005 ви канят на две публични събития на 02 и 03 декември 2022 г.  Подробна информация може да видите в прикачените покани.
виж повече
ПОКАНА за участие в информационни срещи и обучения
22.11.2022
Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  кани всички заинтересовани лица да вземат участие в планираните обучения и информационни срещи и семинари до края на 2022 година, организирани във връзка с изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР), които ще бъдат проведени при следния график: № Вид на обучението /събитието Дата Населено...
виж повече
Покана към местни земеделски производители за участие в Коледен базар в София, провеждащ се под егидата на Министерството на земеделието
21.11.2022
Министерство на земеделието отправя покана към местни земеделски производители да вземат участие в първото изложение „Sofia Cristmas Fest 2022“, което ще се състои в периода ноември-декември 2022 г. пространството на Националния дворец на културата (НДК). Събитието се провежда под егидата на Министерството и е съпроводено от пазар на производители. Той ще бъде разположен пред зала 6 на НДК. Откриването на мероприятието беше на 18 ноември...
виж повече
Покана за представяне на местни производители на Международно събитие на тема "Популяризиране на продуктите от териториите на МИГ" в град Русе, 9 - 10 декември 2022 г.
18.11.2022
В периода 9 - 10 декември в гр. Русе УО на ПРСР 2014 - 2020 г. организира международно събитие с тема "Популяризиране на продуктите от териториите на МИГ", което ще е придружено от третото за 2022 г. изложение на продукти от МИГ. Като част от събитието на 9 декември ще се проведе международен форум на тема "Популяризиране на продуктите от териториите на МИГ",  На 9 и 10 декември за изложителите ще бъде предоставена...
виж повече
Fibank предлага кредити за финансиране в селските райони
17.11.2022
Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира отпускането на кредити по инструмент „Финансиране в селските райони“ на основата на сключения договор с Фонда на фондовете. Средствата по инструмента са осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР), чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и общо са в размер на 76.6 млн.лв. От финансирането ще могат да се възползват земеделски производители,...
виж повече
Покана за събитие - фестивал „Сърцето на Балкана“
08.11.2022
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ с ДБФП BG05M9OP001-2.104-0005, по процедура МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“     ТЕРА ТРЕЙД ЕООД И Сдружение с нестопанска цел „ Свят без граници“   Ви канят на   ФЕСТИВАЛ...
виж повече
Покана за публично събитие
24.10.2022
  ПОКАНА                                                                                                                        ЗА...
виж повече